Mô phỏng

Trở thành một nhà quản lý và chơi các trò chơi quản lý hay nhất trên mạng như game quản lý nhà hàng, quản lý doanh nghiệp hay cửa hàng, phục vụ đồ ăn, trang trí nhà cửa, nông trại và chế biến burger.