Cắt dây

Một trò chơi điện tử giải đố trí tuệ hấp dẫn, trong game người chơi cần phải suy nghĩ và tư duy logic làm sao để cắt dây sao cho phù hợp và đúng nhất. Giúp người chơi phát huy trí tuệ trong các trò chơi cắt dây này.