Cá mập

Chơi game cá mập trên Taapgame.com. Bạn sẽ đóng vai là một con cá mật nguy hiểm nhất đại dương nuốt chửng những loài cá bé xung quanh bạn. Vô số các game về cá mập cho bạn trải nghiệm.
Ca_map_nhay_
Cá mập nhảy
50+ lượt chơi
Ca_map_dien_
Cá mập điên
50+ lượt chơi
Ca_map_beo_
Cá mập béo
50+ lượt chơi